Nuttige info

Met Deels ben je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes en wetswijzingen.

Blijf op de hoogte

Gerust op reis dankzij onze voorzorgsmaatregelen

Met deze tips verklein je de kans op inbraken.

De zomervakantie is begonnen! En al mochten we de laatste weken genieten van het mooie weer hier, sommigen hebben misschien nog zonnigere vooruitzichten in het buitenland. Hoe dan ook, het doet goed om er eens een tijdje tussen uit te gaan en de dagelijkse sleur achter te laten.

Maar dat is niet het enige wat je achterlaat. Ook je appartement blijft onbewoond achter! Tijdens de zomermaanden komen woninginbraken beduidend vaker voor. Je appartement voor 100% beschermen tegen inbrekers is helaas niet mogelijk, maar je kan er wel voor zorgen dat het minder interessant wordt om je woning binnen te dringen. Deels geeft je enkele praktische tips mee om je appartement voor te bereiden op je vertrek.

Met onderstaande voorzorgsmaatregelen in en rond je woning ben je helemaal klaar om te vertrekken.

 • Controleer of alle ramen en buitendeuren goed afgesloten zijn
 • Zorg voor een bewoonde indruk
 • Laat je brievenbus regelmatig ledigen
 • Neem je deurmat binnen. Poetsfirma’s plaatsen deze meestal tegen de muur wanneer ze poetsen.
 • Maak het de inbreker niet gemakkelijk en laat geen ladders, opstapjes e.d. rondslingeren 
 • Zet kostbare voorwerpen zoals een tv, computer op muziekinstallatie uit het zicht
 • Verberg sleutels niet aan je deur
 • Waardevolle papieren en juwelen berg je best op in een bankkluis

Sociale controle

Verwittig voor je vertrek je buren en familie dat je op reis gaat. Een goede buur houdt met plezier een oogje in het zeil. Het is ook altijd handig een sleutel achter te laten. Zo kan er bijvoorbeeld snel ingegrepen worden als er in België opnieuw een zondvloed uitbreekt en ook jouw kelder volledig onder water dreigt te staan.

Bij een langere afwezigheid, laat je best ook iemand de brievenbus leegmaken. Een overvolle brievenbus laat duidelijk zien dat er niemand thuis is. Als die persoon dan ook nog eens de rolluiken of gordijnen 's morgens en 's avonds voor jou wil openen en sluiten, lijkt het alsof er echt iemand aanwezig is. Verder kan je ook gebruik maken van timer of je domoticasysteem om enkele lampjes op bepaalde tijdstippen aan- en uit te schakelen. Met deze trucjes krijgt je woning een bewoonde indruk en verminder je de kans op inbraak tijdens jouw afwezigheid.

Afwezigheidstoezicht aanvragen

Zeker bij langere afwezigheid is het aangeraden om de lokale politie hiervan op de hoogte te stellen. Kies je voor gratis vakantietoezicht door de politie, dan passeert de patrouille regelmatig langs je woning. Ben je onzeker of je woning goed is beveiligd, contacteer dan je lokale diefstalpreventieadviseur. Hij controleert je huis op zwakke plekken en geeft tips. Beide diensten zijn gratis, en te boeken op www.police-on-web.be

Woning beveiligen

Aanvullende maatregelen zijn bijvoorbeeld een alarminstallatie, camerabewaking, een parlofoon of videofoon zodat je kan zien wie je binnenlaat, ....Maar ook gecertificeerde sloten, rolluiken of een omheining houden ongewenste gasten op afstand!

Sociale media

In het tijdperk van Instagram, Facebook, Twitter en andere sociale media is er niets leukers dan de thuisblijvers jaloers te maken met zonnige vakantiekiekjes. MAAR, het internet zou het World Wide Web niet zijn, als inbrekers hier geen toegang tot hebben! Wees dus discreet over je vakantie op social media en let ook op met antwoordapparaten en automatische e-mailberichten. 

 Maar vergeet vooral niet te genieten van je vakantie.

Gaat u binnenkort verhuizen?

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen!

Hoe gaat u te werk?

Stap 1: Een maand voor u verhuist ...

Als u concrete verhuisplannen hebt, dan kunt u het best een maand vooraf contact opnemen met uw leverancier. Hij zal u vertellen wat er van u verwacht wordt.

Stap 2: Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres ...

 • Zodra u de sleutels van uw nieuwe woning hebt en u er dus effectief energie kunt verbruiken, vult u op verhuisformulier 1 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de energievoorziening op uw nieuwe adres administratief te regelen.
 • Noteer de meterstand op de dag dat u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. Laat de door u vastgestelde materstanden op verhuisformulier 1 ondertekenen door de vorige bewoner of eigenaar van uw nieuwe woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand.
 • U bezorgt de gegevens van het verhuisformulier 1 zo snel mogelijk en zeker binnen een week per telefoon, per fax, via website of per post aan uw leverancier. Neem contact op met uw leverancier om af te spreken hoe u de gegevens zult verstrekken.

Stap 3: Wanneer u vertrekt op uw vorige adres ...

 • Zodra u uw vorige woning definitief verlaat, bijvoorbeeld op het moment dat u de sleutels overhandigt aan de nieuwe bewoner of aan de eigenaar, vult u op verhuisformulier 2 de gegevens in die uw leverancier nodig heeft om de eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas voor uw vorige adres op te maken.
 • Noteer de meterstand op de dag dat u de woning definitief verlaat. Laat de door u vastgestelde meterstanden op verhuisformulier 2 ondertekenen door de nieuwe bewoner of door de eigenaar van uw vorige woning. Zo vermijdt u discussie over de juiste meterstand. Noteer ook de contactgegevens van de nieuwe bewoner of de eigenaar.
 • Neem contact op met uw leverancier en bezorg hem verhuisformulier 2 zo snel mogelijk en zeker binnen een week nadat u uw woning hebt verlaten. U kunt de gegevens per telefoon, per fax, via de website of per post aan uw leverancier bezorgen.
 • Als u gelijktijdig uw vorige adres verlaat en op uw nieuwe adres gaat wonen en uw leverancier dezelfde blijft, dan kunt u de gegevens uit beide verhuisformulieren natuurlijk op hetzelfde moment aan uw leverancier bezorgen.

Neem contact op met uw leverancier als u twee maanden na de verhuizing nog geen eindfactuur voor het verbruik op uw vorige adres hebt ontvangen.

Download de handige energie verhuisformulieren

Opgelet!

Als u de gegevens van het verhuisformulier 2 niet tijdig en volledig bezorgt aan uw leverancier, dan blijft u doorbetalen voor het energieverbruik op uw vorige adres.

De telefoonnummers en de webadressen van alle leveranciers vindt u op de website van de VREG. U kunt de lijst ook telefonisch opvragen bij de VREG op het nummer 02 553 13 53.

Als uw netbeheerder (en niet een leverancier) u elektriciteit en/of aardgas levert, bijvoorbeeld als u beschikt over een stroombegrenzer of een budgetmeter, dan kunt u op de website van de VREG opzoeken wie uw netbeheerder is en wat zijn contactgegevens zijn. U kunt die informatie ook telefonisch opvragen bij de VREG op het nummer 02 553 13 53.

Verhuizen - Veel gestelde vragen

Neem eens een kijkje op de website www.vreg.be voor duidelijke antwoorden.

Onderhoud en nazicht van stooktoestellen

Veilig de winter door

Een goed gereinigde verwarmingsinstallatie zorgt voor veel minder energieverbruik en kost dus minder. Bovendien voorkomt het infecties van de luchtwegen, vergiftigingen en milieuoverlast.

Verplicht jaarlijks onderhoud

Een jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallatie is wettelijk verplicht indien de woning verwarmd wordt met stookolie, hout of kolen. Bij aardgasinstallaties ligt deze verplichting om de 2 jaar.

Voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt doet men best een beroep op een erkend reinigingsbedrijf of een erkende schoorsteenveger. Nadien wordt een onderhoudattest afgeleverd, hetwelke men 2 jaar dient te bewaren.

Afstelling van de stookoliebrander

Als de verwarmingsinstallatie op stookolie werkt, moet de brander eenmaal per jaar afgesteld worden en op een goede werking gecontroleerd worden. Enkel een door de milieuoverheid erkende technicus mag dit onderhoud uitvoeren en een geldig onderhoudsattest afleveren. Ook dit attest dient twee jaar bijgehouden te worden.

Audit voor verwarmingstoestellen ouder dan 15 jaar

In overeenstemming met de Europese Richtlijn 2002-91 moet op alle verwarmingsinstallaties, die ouder zijn dan 15 jaar een verwarmingsaudit worden uitgevoerd binnen de twee jaar nadat het toestel 15 jaar is geworden.

Ook deze audit dient uitgevoerd te worden door een erkende technicus.

Indien een verwarmingsinstallatie, met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 Kw, die minstens 13 jaar oud is, werd onderzocht in het kader van een energieaudit van een woning, dan wordt dit tevens aanvaard als verwarmingsaudit.

Wie is verantwoordelijk?

De verantwoordelijkheid van het onderhoud, de controle en de afstelling van de verwarmingsinstallatie ligt bij de verhuurder. Hij neemt de kosten hiervan op zich, tenzij dit uitdrukkelijk anders in het huurcontract is overeengekomen.

Fiscaal voordeel

Er is een fiscaal voordeel voor het onderhoud van een verwarmingsinstallatie. De kosten die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie zijn fiscaal aftrekbaar. De geregistreerde aannemer moet op de factuur de karakteristieken vermelden van de stookketel (merk, type en serienummer van het toestel) en de datum vermelden van het onderhoud.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt

Wat is discriminatie

Inleiding

De Belgische wet verbiedt discriminatie. Er is sprake van discriminatie wanneer iemand op basis van een bepaalde discriminatiegrond verschillend behandeld wordt, zonder dat hiervoor een gegronde rechtvaardiging kan gegeven worden.
Discriminatie is een ernstig misdrijf dat slechts door een minderheid wordt begaan, een grote meerderheid van de eigenaars discrimineert niet en heeft respect voor gelijke kansen.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt kan verschillende vormen aannemen. De discriminatie kan direct(vb.: ‘wij verhuren niet aan zwarten’) of indirect worden geuit (vb.: zodra een persoon met een handicap de intentie toont om te huren, verhoogt de eigenaar de huurprijs in vergelijking met deze geafficheerd).

Discriminatie kan ook op verschillende momenten in het huur– of aankoopproces tot uiting komen: aan de telefoon, bij bezoek aan het vastgoed, na het bezoek, in een advertentie, ...

De eigenaar is vrij in het bepalen van de huur- of aankoopvoorwaarden, maar de wetgeving perkt deze vrijheid in. De eigenaar mag immers geen discriminerende selectiecriteria hanteren die niet objectief of redelijk te verklaren zijn. Echter, discriminerende criteria zoals het zogenaamde ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming en geslacht kunnen nooit het onderwerp uitmaken van een rechtvaardiging.

Een eigenaar mag bijvoorbeeld niet weigeren om te verhuren aan personen die een uitkering ontvangen van het OCMW, zonder rekening te houden met hun reële financiële capaciteit tot het betalen van de huur.

Uit de individuele dossierbehandeling stelt het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Centrum) vast dat een discriminatie melden door de slachtoffers als omslachtig wordt beschouwd: je moet bellen, schrijven, bewijzen verzamelen, ... terwijl het al genoeg energie van je vergt om naar een nieuwe woonst te zoeken. Bovendien is discriminatie op de huisvestingsmarkt ontzettend moeilijk te bewijzen.

Bedenk echter dat je jezelf tekort doet door niet te reageren. Door te reageren laat je je rechten gelden en kan je vermijden dat anderen later dezelfde discriminatie ondergaan.

Reageren is eenvoudiger dan je denkt.

Richtlijnen

Wat kan je doen als je denkt gediscrimineerd te worden

 1. Noteer de contactgegevens van de persoon die belast is met het verhuren of verkopen van het vastgoed en de verhuur- of verkoopvoorwaarden.
 2. Heb je interesse in het vastgoed, stuur dan een brief naar de eigenaar of het immobiliënkantoor waarin je je kandidaat stelt en je akkoord verklaart met de huur- of verkoopvoorwaarden. Vraag hen ook een kopie van de huur- of verkoopovereenkomst. Dit laat je toe de bijzondere voorwaarden goed na te lezen en er eventueel advies over in te winnen bij een huurdersbond, een notaris of een andere bevoegde organisatie.
 3. Twijfel je over de correcte behandeling van je kandidatuur, dan kan je steeds beroep doen op een derde. Zo kan je de reactie van de eigenaar of het immobiliënkantoor vergelijken zodat je aanvoelen al dan niet bevestigd wordt.
 4. Werk je met een immobiliënkantoor, dan kan je direct de verantwoordelijke interpelleren. Trouwens, een medewerker van een kantoor mag zich nooit verschuilen achter een instructie opgelegd door een eigenaar om discriminatie te rechtvaardigen. Bovendien worden medewerkers van immobiliënkantoren tegenwoordig verplicht de naam van kandidaat-huurders en kandidaat-kopers te noteren. Zo kan men de opdrachtgever aantonen dat het werk naar behoren werd uitgevoerd.
 5. Je kan altijd advies inwinnen van organisaties die optreden tegen discriminaties zoals bv. het Centrum, voor bijkomende informatie, juridisch advies of om te onderhandelen.

Situaties

Aan de telefoon

Bereid je vragen voor en probeer telefonisch zoveel mogelijk informatie te verzamelen over het vastgoed. Concentreer je tijdens dit eerste contact op objectieve gegevens en op de positieve aspecten van je kandidatuur. Toon aan dat je geïnteresseerd bent in het vastgoed. Het is niet nodig om in dit stadium details over je persoonlijke situatie te vermelden.

 • Word je geweigerd op basis van tegenstrijdige of twijfelachtige informatie, laat dan een bevriend iemand, zonder vreemde naam of zonder kenmerken waarop gediscrimineerd kan worden, opnieuw bellen.
 • Krijgt deze persoon wel een afspraak, bel dan zelf opnieuw of verstuur een e-mail. Er kan intussen immers iets veranderd zijn. Ook al heb je een vermoeden van discriminatie, bevestig dit vermoeden door opnieuw te bellen.
 • Word je opnieuw geweigerd zonder een redelijke motivering of op basis van discriminatie, contacteer dan het Centrum of een andere gespecialiseerde instantie.

Tijdens het bezoek

Noteer naar aanleiding van het bezoek het adres van het vastgoed en de contactgegevens van de persoon die bevoegd is voor het verhuren of verkopen van het vastgoed. Als het je nuttig lijkt of op vraag van de eigenaar, kan je gegevens meebrengen die je betrouwbaarheid aantonen. Geef de verhuurder eventueel de contactgegevens van je vroegere huisbaas of van een andere persoon die je betrouwbaarheid kan bevestigen.

Ook al kan je niet voorzien of je zal te maken krijgen met een discriminatie, dan kan je toch aan een derde vragen om met je mee te gaan. Kies bij voorkeur personen die geen rechtstreekse band met je hebben. In bepaalde gevallen kan een medewerker van een huurdersorganisatie je vergezellen.

In een appartementsgebouw kan een derde (andere bewoner, ...) misschien getuige van de discriminatie zijn. Probeer contact te leggen en zijn/haar gegevens te noteren.
Noteer :

 • hun naam en contactgegevens (een adres, een telefoonnummer);
 • de plaats en het tijdstip waar de feiten zich hebben afgespeeld;
 • laat de getuige ondertekenen als hij/zij daartoe bereid is en vermeld de datum op het papier.

Stimuleer de dialoog en beschuldig niet. Probeer te onderhandelen, deblokkeer een discussie die uit de hand dreigt te lopen. Breng objectieve feiten aan.

Alles is goed verlopen maar je krijgt geen nieuws meer

Wil je een contract afsluiten, stuur dan een brief waarin je stelt akkoord te gaan met de voorwaarden van het contract en vraag aan de verhuurder of aan het immobiliënkantoor om je schrijven te beantwoorden. Zo heb je een schriftelijk bewijs van je interesse voor het vastgoed.

Krijg je geen bevredigende reactie binnen een redelijke termijn (binnen de 3 tot 8 dagen), neem dan contact op met het Centrum of een andere gespecialiseerde organisatie.

Alles is in orde maar de eigenaar verandert van mening omwille van een discriminerende reden

Na het bezoek ga je akkoord met de eigenaar om het vastgoed te huren.

Je hebt bijvoorbeeld al de huur of de waarborg betaald, of de eigenaar gaf je al toestemming om de meterstand te noteren van de elektriciteit, ... Maar wanneer hij op zijn beslissing terugkomt, kan er sprake zijn van contractbreuk.

Heb je het huurcontract al ondertekend, dan gaat het over contractbreuk. In zulk geval kan je de verantwoordelijkheid van de eigenaar inroepen.

Je leest of ziet een discriminerende advertentie

Maak een kopie (indien de advertentie in een krant staat) of een foto (indien de advertentie geafficheerd is) en stuur deze naar het Centrum of naar een andere gespecialiseerde organisatie.

Vermeld :

 • de naam van de krant;
 • verschijningsdatum;
 • referenties van de advertentie.

Of in het geval van een foto :

 • adres van het vastgoed;
 • telefoonnummer;
 • contactgegevens van de eventuele getuigen.

Je bent geen slachtoffer maar getuige van een discriminatie

Zelfs als je niet persoonlijk benadeeld bent, kan je geconfronteerd worden met een discriminatie. Je kan er immers getuige van zijn, bv. als je een discriminatie opmerkt tijdens een bezoek aan een vastgoed.

Melding maken van een discriminatie kan er voor zorgen dat andere toekomstige discriminaties voorkomen worden.

Je bent huurder

Zelfs als huurder kan je discriminatie vanwege de eigenaar ondervinden.

De afwezigheid van noodzakelijke aanpassingen in een woning voor personen met een handicap, kan ook een discriminatie zijn.

Deze redelijke aanpassingen moeten telkens worden geëvalueerd op basis van de kosten voor de eigenaar, de omvang van de infrastructuurwerken, enz.

Het is dus noodzakelijk om na te gaan of deze aanpassingen al dan niet redelijk zijn.

Je bent een "vertrekkende huurder"

Stel : Je verlaat je appartement vooraleer je huurcontract is beëindigd en op vraag van de eigenaar dien je een nieuwe huurder te zoeken omdat je anders een schadevergoeding moet betalen. Maar de eigenaar stelt discriminatoire voorwaarden voor je “opvolger”.

In dit geval kan je de volgende stappen ondernemen :

 • noteer de contactgegevens van alle kandidaten en stel hen voor om een standaardformulier in te vullen dat alle objectieve informatie van de kandidaten verzamelt;
 • stuur vervolgens de contactgegevens en de standaardformulieren op via aangetekend schrijven.

Op deze manier heb je een bewijs dat je wel degelijk geschikte kandidaten hebt gevonden. De eigenaar kan nu dit excuus niet inroepen zodat je geen schadevergoeding hoeft te betalen.

Je bent niet zeker van je stuk?

Ben je niet zeker dat je probleem met discriminatie te maken heeft of lijken de aangehaalde redenen je twijfelachtig?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Centrum of een andere gespecialiseerde organisatie voor advies. Merk op dat er grenzen zijn aan wat de eigenaar je mag vragen. Hij dient je persoonlijke levensfeer te respecteren maar hij mag natuurlijk wel objectieve criteria hanteren om te verhuren of te verkopen.

Het centrum

Hoe behandelt het centrum je dossier?

Vertrekkende van je verwachtingen, antwoordt het Centrum op elke vraag en biedt het je maatwerk. Het Centrum kan advies geven, steun bieden, onderhandelen, bemiddelen of gerechtelijke stappen ondernemen.

Het centrum bekijkt samen de mogelijkheden en begeleid je gedurende het hele proces.

Hoe contacteer je het centrum?

 • Via het groene telefoonnummer 0800/12 800 elke werkdag van 9 tot 17u;
 • Via het lokale meldpunten
 • Via e-mail naar epost@cntr.be;
 • Via het meldformulier op de website www.diversiteit.be.

Vergeet niet alle nuttige gegevens te vermelden die je hebt kunnen verzamelen !

 

Brand voorkomen thuis

De verwoestende kracht van vuur onderschat bijna iedereen. Wist u dat een kleine brand in een papiermandje in amper 6 minuten tijd kan uitgroeien tot een onbeheersbare brand die zich geweldig snel uitbreidt? Beeldt u zich in dat u op zo’n korte tijd alles kwijt bent? Uw huis, uw inboedel, de vaak kleine maar dierbare souvenirs, ...

Nochtans, brand kunt u in de meeste gevallen voorkomen. Gewoon door enkele eenvoudige organisatorische maatregelen te treffen.

Met dit artikel willen wij u daarbij helpen.

Vier basisgegevens bij brand

Voor de mens is vuur niet het meest bedreigende onderdeel van een brand.
Er zijn vier basisgegevens die veel gevaarlijker zijn en die u zeker moet weten.

Rook is pikzwart

Rook is donker en verspreidt zich zo snel dat u zelfs in uw eigen woning compleet gedesoriënteerd raakt.

Rook en gassen zijn verstikkend

In heel veel gevallen zijn niet de vlammen dodelijk, maar wel de rook en het gas. Rook bevat koolstofmonoxide, een gas dat mensen bedwelmt.
Vandaar dat een rookdetector in huis uw eerste verdedigingsmiddel is. In een woningbrand vatten daarenboven heel wat zaken waarin kunststoffen zijn verwerkt vuur. Zo worden allerlei giftige gassen gevormd.

Hitte is dodelijk

De hitte die vrijkomt bij een brand gaat elke voorstelling te boven: ze kan oplopen tot 1 200 °C. Dat overleeft geen mens. Al vanaf een temperatuur van 65 °C functioneert het lichaam niet meer.

U hebt geen tijd

Bij een brand speelt de tijd in uw nadeel. In een handomdraai kan heel uw woning in lichterlaaie staan. Verlaat een brandend huis dus meteen. Hebt u van tevoren een vluchtplan bedacht? Dan maakt u meer kans om ongedeerd uit uw brandend huis te komen.

Hoe ontstaat brand?

Brand ontstaat wanneer drie elementen samen aanwezig zijn: zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron. Deze elementen worden dikwijls voorgesteld in de vorm van een vuurdriehoek.

Roken

Roken in bed, in een zetel of op een zitbank. Ogenschijnlijk zonder gevaar. Maar het kan anders uitdraaien.

Concreet:

Laat op de avond, of ’s nachts na een avondje stappen, of nadat u medicijnen of slaapmiddelen hebt ingenomen, is de kans groot dat u in slaap valt. Uw brandende sigaret kan op het hoofdkussen of op de zitbank vallen en daar beginnen te smeulen.
Wist u dat een sigarettenpeuk 3 tot 4 uur kan smeulen voordat er echt een brand ontstaat? Dat wil zeggen lang nadat iedereen naar bed is en slaapt. En als het één keer zover is, is er geen houden meer aan.

Koken

In de keuken dreigt permanent brandgevaar.

Potten en pannen blijven wel eens zonder toezicht op het vuur staan. De frietketel staat bijvoorbeeld naast andere potten en pannen op de kookplaat van het fornuis. De deurbel is genoeg om u even uit de keuken te halen.

Of een van de kinderen roept u.

Het is ook helemaal geen goed idee om tijdens de late uurtjes, bijvoorbeeld na een uitstap, nog te koken. Het zou niet de eerste keer zijn dat de ‘kok van dienst’ in slaap valt en dat de frietketel of het eten in de pan vuur vat.

Verwarmingstoestellen

Brand wordt hier meestal veroorzaakt door brandbare materialen die te dicht bij of op een verwarmingstoestel liggen of staan. Ze kunnen, door direct contact of door de stralingswarmte, op korte of langere tijd ontvlammen.

Denk maar aan een stapel kranten op de elektrische verwarmingsaccumulator, linnen op een droogrek voor de kachel, een paraplu op of tegen het verwarmingstoestel, enz. En dat zijn maar enkele voorbeelden.

Elektriciteit

Als alle elektrische huishoudtoestellen, de verlichting in huis, hifi-apparatuur en dergelijke perfect geïnstalleerd zijn en correct worden gebruikt, is er meestal geen vuiltje aan de lucht. Maar ... vaak worden installatievoorschriften en gebruiksinstructies niet nageleefd. Oververhitting van de elektrische spots in het plafond van een werk- en leeskamer kan brand veroorzaken.

Let ook op met het gebruik van zogenaamd ‘gemakkelijke’ oplossingen, zoals verdeelstekkers: zij zorgen voor overbelasting van het elektrisch circuit.

Schouwen

Schouwbranden zijn algemeen bekend. In veel gevallen is de veiligheidsafstand rond rookkanalen niet gerespecteerd of is bij het installeren geen rekening gehouden met de regels van goed vakmanschap.

Voorbeeldje:

Een huurder plaatst een houtkachel in zijn woning en stookt daarin al wat van hout is: geverfd hout, hout met plastic eromheen, ... Hij ‘vergeet’ de schouw jaarlijks te laten vegen. Alles verloopt probleemloos, tot een nieuwe huurder in de woning komt, een gezin met vier kinderen. Ze stoken vaker, harder en langer. En op een koude namiddag is het zover: er ontstaat een schouwbrand.

Brand voorkomen

Onwetendheid, onvoorzichtigheid en onachtzaamheid: de drie oorzaken van brand. Hoe kunt u zich hiertegen wapenen? U kunt een heleboel vrij eenvoudige maatregelen treffen om brand te voorkomen. Eigenlijk komt het erop aan de drie elementen van de vuurdriehoek, namelijk zuurstof, een brandbare stof en een ontstekingsbron, goed uit elkaars buurt te houden. Gemakkelijk gezegd. Maar de praktijk geeft vaak een totaal ander beeld. Kijk maar eens rond in uw eigen huis. En ga voor uzelf na of u de volgende zaken respecteert.

Orde en netheid zijn een eerste vereiste voor een brandveilige omgeving. Gooi dus oude rommel weg en breng ongebruikte restjes van brandbare producten naar het containerpark.

Als u vuur maakt, doe dat dan steeds in een brandveilige omgeving. Plaats bijvoorbeeld een kaars in een degelijke kandelaar en een fonduestel op aluminiumfolie met opstaande rand.

Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen. Vuur fascineert hen. Vraag uw jongste maar even waar u de lucifers bewaart: hij weet het precies. Veel branden ontstaan door kinderen die met vuur spelen.

Bewaar brandbare producten nooit bij elkaar, anders creëert u de perfecte omgeving voor brand.
Giet gevaarlijke producten nooit over in een andere fles, maar bewaar ze steeds in hun oorspronkelijke verpakking. Op het etiket staat immers vermeld welk gevaar het product inhoudt en hoe u het veilig moet gebruiken en bewaren.

Installeer spots en halogeenlampen in een brandveilige omgeving. Ze worden heel warm en kunnen brand veroorzaken door oververhitting.

Laat de schoorsteen jaarlijks vegen om schoorsteenbrand te voorkomen. Als te veel roet zich ophoopt aan de binnenkant van de schouw, kan deze ontbranden door de hitte van de rook die erlangs gaat.

Laat het elektriciteitsnet in uw woning om de tien jaar grondig nakijken door een vakman of een keuringsbedrijf. Zij kunnen beoordelen of alles in orde en brandveilig is. Zo’n controle is trouwens verplicht om de 25 jaar.

Zorg dat u een blusmiddel bij de hand hebt als u met vuur of ontvlambare producten werkt.
Een branddeken, water uit de tuinslang of een natte dweil is vaak al genoeg om een beginnende brand te doven.

Volg nauwgezet de instructies en waarschuwingen op van de handleiding bij kachels, openhaardcassettes en allerlei soorten centrale en individuele verwarmingstoestellen en toestellen voor bijverwarming.
Hang nooit linnen te drogen op of nabij een verwarmingstoestel.

Volg nauwgezet de richtlijnen van de handleiding over de veiligheidsafstand tussen een elektrisch toestel en de muur, in het bijzonder bij koel- en diepvrieskasten en rond televisietoestellen. Doordat er onvoldoende ventilatie is, raken de toestellen oververhit.
Houd de bovenkant van uw toestellen vrij.

Ledig een asbak nooit zomaar in de vuilniszak. Installeer daarvoor speciaal een emmertje of een bloempot met zand. Want u weet maar nooit of er nog iets nasmeult.

Als er in de keuken potten en pannen op het vuur staan, bent u daarmee bezig en met niets anders.
Twee dingen tegelijk doen, leidt tot gevaarlijke situaties.

De rookmelder: de enige die u altijd wekt wanneer het brandt

Denkt u dat rook u zeker zal wekken als het bij u thuis brandt? Weet dat dit niet zo is. Waarom?

Omdat rook een gas bevat dat kleur- en geurloos is: koolmonoxyde. Dat brengt u juist in een diepere slaap. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook vaak giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers meestal al gestikt vooraleer de vlammen hen bereiken. Als er ’s nachts brand uitbreekt, hebt u bijgevolg weinig kans om te ontsnappen: rook verspreidt zich heel snel, zodat iedereen, ook uw huisdieren, binnen een korte tijd bedwelmd raken.
Wie waarschuwt en wekt u dan? De rookmelder.

Een rookmelder is een klein apparaat dat de lucht bewaakt. Zodra hij verbrandingsrook waarneemt, slaat hij alarm met een luide sirene. Zo kunt u tijdig uw woning verlaten en de brandweer verwittigen. Wist u dat het in sommige staten van de VSA en in een aantal Scandinavische landen bij wet verplicht is rookmelders in huis te plaatsen? Omdat dit in België nog niet zo is, hopen wij u met deze informatie te overtuigen van het belang ervan.

Twee types

Er worden in ons land twee types van rookmelders in de handel aangeboden, met een duidelijk prijsverschil tussen de twee: de optische en de ionische rookmelder. Bij de optische rookmelder wordt de lichtinval op de sensor gereduceerd, of de lichtbundel wordt weerkaatst, gebogen en gebroken als er rookgassen in de detector binnendringen. Via een elektronische schakeling treedt dan het alarmsignaal in werking.
De ionische rookmelder bevat een kleine en heel zwakke radioactieve bron die een ionenstroom opwekt. Ionen zijn geladen atomen of moleculen. Als er rookgassen in de detector binnendringen, verminderen ze de geleidbaarheid van de geïoniseerde lucht. En via een elektronische schakeling wordt het alarmsignaal geactiveerd.

Welk type installeren?

Beide types van rookmelders doen het goed om een begin van brand te melden. Maar elk type heeft zijn voor- en nadelen.
Zo reageert de optische rookmelder beter op smeulbranden, terwijl de ionische rookmelder gevoeliger is voor branden met een echte vlam.
Omdat veel branden ’s nachts ontstaan uit smeulende stoffen, zijn optische rookmelders het meest aangewezen.
Ionische rookmelders bevatten bovendien een radioactieve bron die enkel tegen een hoge kost vernietigd kan worden.
Daarom geldt in een aantal Europese landen (onder andere Luxemburg) alvast een verbod om nog langer ionische rookmelders in de handel aan te bieden.
In de keuken en in de badkamer kunnen rookontwikkeling en waterdamp zorgen voor veelvuldig ongewenst alarm als u daar een rookmelder hangt. Een hittemelder is hier meer aangewezen. Deze reageert op een te hoge luchttemperatuur.

Praktische wenken

De rookmelder werkt op batterijen. Wanneer de batterij leeg is, geeft de melder een signaal. Tijd om de batterij te vervangen.

Bevestig een rookmelder steeds tegen het plafond, want rook stijgt.

Een rookmelder kunt u heel eenvoudig en discreet ophangen: het is een onopvallend wit doosje, niet groter dan een sigarenkistje. U bevestigt hem gewoon met enkele schroeven in het plafond.

Doe een luistertest: ga na of u het alarm hoort tot op uw slaapkamer met de deur dicht en de radio aan.
Het is van levensbelang dat de sirene van de melder u uit uw slaap kan wekken.

Houd uw rookmelder stofvrij. Als u hem jaarlijks stofzuigt aan de buitenkant, voorkomt u dat het stof de gleufjes verstopt en zo de rook verhindert binnen te dringen in het apparaat.

Test uw rookmelder af en toe door op de testknop te duwen. Zo wordt u gewend aan het alarmsignaal en herkent u het meteen, als het ooit afgaat.

De rookmelder is ook nuttig bij uw zoon of dochter op kot.

Waar hangt u rookmelders?

JUIST

 • één op de gang in de buurt van de slaapkamers
 • en zeker één op elke verdieping van uw woning
 • in elke slaapkamer een rookmelder als de deuren ’s nachts dichtgaan
 • voor een verhoogde veiligheid ook in de zitkamer en andere kamers.

FOUT

 • in de buurt van een open raam of een ventilatiegat: de rook wordt er weggeblazen
 • in de badkamer of de keuken: een rookmelder maakt geen onderscheid tussen condensatiedampen en rook van een brand
 • in stookplaatsen of koele ruimtes: een rookmelder functioneert niet goed meer bij een temperatuur van minder dan 4 °C en van meer dan 38 °C
 • in de garage: uitlaatgassen van auto’s kunnen het alarm doen afgaan.

Soorten brand en de blusmiddelen

Hoe groot de brand ook is, hij is altijd klein begonnen. Daarom is het van levensbelang om een brand zo snel mogelijk te blussen. Bij het blussen hangt alles af van het juiste blusmateriaal. Blussen berust op het principe dat u van de drie elementen uit de vuurdriehoek wegneemt.

Bijvoorbeeld:

 • Als u de gaskraan van het fornuis dichtdraait, gaat de brander uit: u haalt de brandstof weg.
 • Met een branddeken dooft u het vuur in een brandende pan: u haalt de zuurstof weg.
 • Met water kunt u de boel afkoelen: u haalt de warmte, de energie weg.

Branden worden in klassen ingedeeld. Elke klasse of soort brand bestrijdt u met andere middelen.

Brandklasse A

A-branden zijn branden van vaste stoffen zoals hout, textiel, papier, enzovoort.
Het meest gebruikte blusmiddel hiertegen is water,omdat het snel afkoelt en blust. Bluspoeder en blusschuim uit een brandblusser kunnen hier ook. Bluspoeder en blusschuim grijpen in op de verbrandingsreactie en vormen een afdekkende laag over de vaste stof, waardoor zuurstof wordt verdrongen.

Brandklasse B

B-branden doen zich voor in het mengsel van damplucht dat zich boven het oppervlak van een brandbare vloeistof bevindt. Bijvoorbeeld boven vetten, verdunners en oliën. Om een B-brand te blussen is verstoring van het verbrandingsproces of het afdekken van de vloeistof noodzakelijk.
Poeder, schuim en koolzuursneeuw zijn hier geschikte blusmiddelen.

Brandklasse C

C-branden zijn gasbranden, bijvoorbeeld aardgas, propaan,butaan. Voor kleine gasbranden zijn koolzuursneeuwblussers geschikt. Voor grotere branden is poeder geschikt. Sluit alvorens te blussen de gastoevoer af om een gasexplosie te voorkomen.

Welk blusmiddel?

Draagbare brandblussers, branddekens en brandhaspels zijn eerste interventiemiddelen die u, bij een kleine brand, zelf kunt gebruiken. Ze zijn niet wettelijk verplicht in een woning. Maar toch is het nuttig dat u minstens één blusmiddel in huis hebt en dat u weet hoe u het moet gebruiken.
Zoals voordien uitgelegd zijn niet alle blusmiddelen geschikt voor elke brand. Het komt erop aan het juiste blusmiddel te kiezen. U krijgt een overzicht van drie blusmiddelen en telkens verneemt u voor welke branden ze zijn bedoeld.

Branddeken

In de keuken hangt u het best een branddeken, op een goed bereikbare plaats.
Een vochtige, katoenen dweil (zeker geen synthetische) is ook bruikbaar als alternatief.
Belangrijk: gebruik nooit water om een frietketelbrand te blussen. Water wordt door de hete olie omgezet in een enorm volume aan stoom die de brandende olie meesleurt. Er ontstaat een vuurbal die niet alleen de brand doet uitbreiden maar ook voor uzelf fataal kan zijn.
Bij een barbecue of een fonduemaaltijd houdt u ook altijd een branddeken bij de hand.
Ook kledingbranden kunt u met een branddeken blussen. Wikkel daarvoor het deken strak om het lichaam, om zo de vlammen te doven. Een jas of een wollen deken is hier een goed alternatief.
Een branddeken zit altijd opgevouwen in een houder. Nadat u de deken gebruikt hebt, is het belangrijk haar terug op te bergen volgens de instructies.

Draagbare blustoestellen

In de handel zijn poederblussers, CO2-blussers en schuimblussers verkrijgbaar. Op alle brandblussers staan letters. Deze geven precies aan voor welke branden de blusser geschikt is.

Een blusser met ABC-poeder kunt u bijna overal gebruiken. Het poeder vormt een korst, zodat de verbranding stopt. Het is niet elektrisch geleidend. Vandaar dat u het ook kunt gebruiken om elektrische toestellen te blussen. Het enige nadeel van poeder: het laat een aanzienlijke hoeveelheid stof achter, dat op zijn beurt aanzienlijke schade kan veroorzaken.
Een poederblusser met BC-poeder is beperkter in gebruik. CO2 verdringt de zuurstof uit de lucht, zodat er geen verbranding meer mogelijk is. Een CO2-blusser gebruikt u het best voor het blussen van elektrische toestellen. Want CO2 is niet elektrisch geleidend en laat geen stofresten achter. Ook voor een beperkte vloeistofbrand is deze blusser geschikt. Het nadeel van dit type van blustoestel: u mag het niet gebruiken in kleine ruimtes waar personen aanwezig zijn. Er bestaat namelijk een kans op verstikking. U kunt het ook niet spuiten op personen omdat CO2 vrieswonden veroorzaakt.
Schuim bedekt het brandende voorwerp met een dunne film die de zuurstof afsnijdt. Een schuimblusser is geschikt om er branden van vaste stoffen en vloeistoffen mee te blussen. Een belangrijk voordeel van de schuimblusser is dat hij geen nevenschade veroorzaakt.
Beveilig uw woning in geen enkel geval met een afgedankte brandblusser uit de wagen. Koop een nieuwe brandblusser die u gemakkelijk kunt dragen en bedienen. Die hangt u op een centrale plaats die altijd bereikbaar is, ook bij brand. Lukt dat niet, plaats dan meer toestellen. Denk bijvoorbeeld aan een eengezinswoning met verdieping:op de verdieping is ook een blustoestel nodig.
De bedieningsinstructies moet u niet alleen lezen, u moet ze ook kunnen toepassen. Denk ook aan controle en onderhoud.

Brandhaspel

Een brandhaspel is een toestel waardoor bluswater onder druk kan gespoten en gericht worden op een kleine brand, via een slang met straalpijp. Met de afsluitbare straalpijp kunt u op twee manieren spuiten: met een sproeistraal of een gebundelde straal. De slang zit opgerold op een trommel. Dit toestel is dus vergelijkbaar met een tuinslang opgerold op een haspel.
Voor een eengezinswoning volstaat het een tuinslang met een sproeistuk bij de hand te hebben die is aangesloten op de waterleiding.
Gebruik water om vaste stoffen te blussen of om een brand onder controle te houden door af te koelen. Als er bijvoorbeeld in een kamer brand ontstaat, kunt u met de tuinslang de deur blijven natspuiten om te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt.
Gebruik nooit water om een schoorsteenbrand te doven. Sluit onmiddellijk de schoorsteenklep, sluit de luchttoevoer af en blus het vuur met zand.
Gebruik ook geen water om elektrische installaties of toestellen te blussen.

Hoe gebruikt u een brandblusser correct?

Brandhaspel

Efficiënt om te koelen en op gloeiresten
Afstand varieert in functie van de straal

Poeder

 • Blusapparaat rechtop houden
 • Op de basis van de vlammen richten
 • Onderbroken straal op vaste stoffen
 • Continu spuiten op vloeistoffen
 • Snel en efficiënt in geval van vlammen
 • Blussen vanop 3 tot 4 m afstand

Schuim

 • Blusapparaat rechtop houden
 • Op de basis van de vlammen richten
 • Onderbroken straal op vaste stoffen
 • Duurzame blussing: schuimlaag
 • Efficiënt bij gloeiresten
 • Afstand varieert in functie van de straal

CO2

 • Blusapparaat rechtop houden
 • Op de basis van de vlammen richten
 • Spuittrechter vasthouden bij het handvat
 • Continu spuiten op vloeistoffen
 • Efficiënt in geval van vlammen
 • Blussen vanop 1 tot 1,5 m afstand

Wat doen bij brand?

Snel handelen en kalm blijven. Dat wil zeggen:

 • iedereen in huis alarmeren,
 • meteen de woning verlaten,
 • de brandweer bellen: het alarmnummer 100 of 112.

In flatgebouwen ziet u soms rode drukknoppen met het opschrift ‘bij brand indrukken’. Of kleine kastjes met een glas ervoor en erin een hamertje aan een ketting. Dat zijn ofwel handbrandmelders ofwel bedieningsknoppen voor het openen van het rookluik bovenaan de trap. Als u de knop indrukt of het glas stukslaat wordt een algemeen alarmsignaal in werking gesteld of gaat het rookluik open. Hiermee is de brandweer nog niet gealarmeerd. Bel dus altijd nog naar de brandweer.

Hoe het huis verlaten bij brand?

Gebruik al uw energie om te vluchten. Niet om te panikeren. Werk vooraf een evacuatieplan uit voor uw woning of appartement. Dat wil zeggen dat u vooraf met uw huisgenoten afspreekt langs welke weg iedereen veilig en snel naar buiten kan. Wie helpt de jongste? Wie helpt de oudste? Denk aan de aanschaf van een brandladder als dat bij u thuis een oplossing kan bieden. Spreek een plaats af buiten de woning, waar iedereen naartoe gaat. Werk ook een alternatieve route uit voor het geval dat de normale uitgangsweg door brand is versperd.

Evacueren betekent ‘onmiddellijk de ruimte verlaten en op een snelle en veilige manier naar een verzamelplaats gaan.

Onmiddellijk de ruimte verlaten wil zeggen: met de kleren die u draagt en zonder waardevolle of andere voorwerpen mee te nemen. Aarzel niet en vraag u niet af of het wel echt nodig is.

In een appartementsgebouw zijn plaats en richting naar de normale uitgang en de nooduitgang aangeduid door reddingstekens.

Kruip laag bij de grond met een natte doek voor de mond. Tegen de grond is de lucht minder heet en giftig, kunt u beter zien en is er meer zuurstof aanwezig. Een tip om bij brand niet gedesoriënteerd te geraken in uw eigen woning: houd altijd met dezelfde hand contact met de muur.

Blijf weg uit kamers waarvan de deurkruk warm aanvoelt: erachter woedt de brand. Als u merkt dat bijvoorbeeld de kinderkamer in brand staat en u wilt uw kind redden, open de deur dan gebukt. De koude lucht wordt langs onder in de kamer gezogen, terwijl de hitte langs boven uit de kamer slaat.

Houd ramen en deuren gesloten. Verse zuurstof wakkert de brand aan.

Wanneer u merkt dat er vanuit een brandende kamer rook ontsnapt door het sleutelgat of van onder de deur, doe die deur dan niet open. Toevoer van zuurstof kan in die omstandigheden een explosie veroorzaken.
Deuren zijn een van de beste hindernissen voor brand. Houd ze gesloten om een snelle verspreiding van het vuur tegen te gaan. Staat de gang in brand en u wacht in uw kamer op hulp, leg dan natte handdoeken tegen de kieren van de deur om de rook en de hitte tegen te houden.

Belangrijk na de brand

Zorg dat uw huis en inboedel goed verzekerd zijn. Als uw wagen niet omnium verzekerd is, kunt u de waarde ervan bij de waarde van uw inboedel rekenen. Zo is ook de auto verzekerd als hij verwoest wordt in een huisbrand.

Neem foto’s van alle waardevolle stukken die u in huis hebt, bijvoorbeeld meubels, schilderijen. Zo hebt u bewijsmateriaal wanneer ze beschadigd worden.
Bewaar facturen altijd zorgvuldig en op een brandveilige plaats.

Verwittig bij brand altijd onmiddellijk de brandweer. Brandweerhulp is gratis. Bel vanop een veilige plaats, van bij de buren of vanuit een telefooncel.

Neem daarna contact op met uw verzekeringstussenpersoon. Hij vult samen met u het aangifteformulier in en verleent de eerste bijstand.

Na het lezen van dit artikel denkt u misschien: ‘Brandpreventie, daar zou ik inderdaad iets moeten aan doen.


Een gouden raad: doe actief aan brandpreventie. Alleen u staat in voor uw veiligheid en die van uw huisgenoten. Want ook u kunt met brand te maken krijgen.

Zonnepanelen voor uw dakappartement

Kunt u als eigenaar van een dakappartement zelf beslissen op zonnepanelen op ‘uw’ dak te laten plaatsen of gaat dat niet zomaar. Hoe zit dat precies en waarmee moet u in het voorkomende geval rekening houden?

Hoe zit dat precies?

Zonnepanelen op een dakappartement

De eigenaar van een dakapprtement wilde graag zonnepanelen plaatsen op het dak. Hij ging ervan uit dat hij hiervoor de corresponderende oppervlakte van het dak mocht gebruiken, nl. 1/10 van het dak omdat hij ook 1/10-deel van het appartementsgebouw bezit. De mede-eigenaars van het appartementsgebouw waren het daar echter niet mee eens.

Wie is eigenaar van het dak?

Daar draait het dan uiteraard om. In de basisakte van het gebouw wordt bepaald welke delen individuele eigendom zijn en welke delen gemeenschappelijk. Het dak en de dakbedekking worden in de regel echter als gemeenschappelijk beschouwd. Doorgaans is het dak m.a.w. geen eigendom van de eigenaar van het dakappartement alleen, maar van alle eigenaars tezamen.

U heeft dus toestemming nodig?

Inderdaad. De voorafgaande toelating van de vereniging van mede-eigenaars is steeds nodig, zelfs al zijn er aan de plaatsing geen extra kosten verbonden voor de andere mede-eigenaars.

 • Het feit dat uw zonnepanelen slechts een klein gedeelte van het volledige dak in beslag zullen nemen, maakt dus geen verschil.
 • Maak dus sowieso steeds het nodige voorbehoud ingeval u reeds offertes zou willen opvragen bij erkende plaatsers, kwestie van niet voor verrassingen komen te staan.

Wat doet u dan concreet?

Contacteer de syndicus

Het is van belang om uw voornemen om zonnepanelen te plaatsen over te maken aan de syndicus en te vragen of hij dit op de agenda van de volgende algemene vergadering (AV) zet. De AV zal dan moeten beslissen of zij al dan niet akkoord gaat met uw zonnepanelen.

 • Soms is er ook een bouwvergunning nodig voor de zonnepanelen. Dit is enkel zo in welbepaalde gevallen (bv. Als uw pand gelegen is in een verkaveling of een beschermd landschap). Win hierover voor alle veiligheid voor de plaatsing inlichtingen in bij de administratieve diensten van uw gemeente.

Beslissing met 3/4de meerderheid

De beslissing van de AV kan in principe met een meerderheid van 3/4de (van de vertegenwoordigde en aanwezige eigenaars) genomen worden.

 • Het kan ook voorvallen dat de basisakte een verbod oplegt om constructies op het dak aan te brengen. Check dat dus ook het best vooraf even.

Wat wordt er beslist?

Afgekeurd?

Dat kan uiteraard. Vinden de mede-eigenaars bv. dat dergelijke panelen afbreuk doen aan het uitzicht van het gebouw of willen ze voorwaarden aan hun goedkeuring koppelen (bv. een gebruiksvergoeding voor het dak), dan zullen ze in eerste instantie uiteraard niet akkoord gaan met uw aanvraag.

Goedgekeurd?

Des te beter natuurlijk, maar ook dan is er nog enige waakzaamheid geboden. Wacht in zo'n geval m.a.w. nog bij voorkeur vier maanden vooraleer u effectief overgaat tot plaatsing van de panelen. Alleen dan bent u er namelijk zeker van dat er geen enkele mede-eigenaar de genomen beslissing tracht aan te vechten voor de vrederechter.

Conclusie

Het dak is in principe geen eigendom van de eigenaar van het dakappartement, maar het is gemeenschappelijke eigendom. U moet dus voor het plaatsen van zonnepanelen voorafgaand een goedkeuring bekomen van de algemene vergadering met een meerderheid van 3/4de.

Wet op de mede eigendom

Wet op de mede-eigendom (uittreksel uit het BW)

AFDELING I. GEWONE MEDE-EIGENDOM EN GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM IN HET ALGEMEEN.

Art. 577-2.

§ 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt :

§ 2. De onverdeelde aandelen worden vermoed gelijk te zijn.

§ 3. De mede-eigenaar heeft deel in de rechten en draagt bij in de lasten van de eigendom naar verhouding van zijn aandeel.

§ 4. De mede-eigenaar kan over zijn aandeel beschikken en het met zakelijke rechten bezwaren.

§ 5. De mede-eigenaar heeft recht op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke zaak, overeenkomstig haar bestemming en in zover zulks met het recht van zijn deelgenoten verenigbaar is.

Daden tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer kan hij wettig verrichten.

§ 6. Andere daden van beheer alsmede daden van beschikking moeten, om geldig te zijn, met medewerking van alle mede-eigenaars geschieden. Evenwel kan een der mede-eigenaars de overige noodzaken deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent.

§ 7. Ieder mede-eigenaar draagt bij in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak.

§ 8. De verdeling van de gemeenschappelijke zaak is onderworpen aan regels, die bepaald zijn in de titel Erfenissen.

§ 9. (Onverdeelde onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden en aan verschillende eigenaars toebehorende erven, zijn echter niet vatbaar voor verdeling.

Het aandeel in de onverdeelde onroerende goederen kan niet overgedragen, met zakelijke rechten bezwaard of in beslag genomen worden dan samen met het erf waarvan het onafscheidbaar is.

De aan deze mede-eigendom verbonden lasten, met name de kosten van onderhoud, herstelling en vernieuwing, moeten worden omgeslagen naar evenredigheid van de respectieve waarde van elk privatief deel, tenzij wanneer de partijen beslissen die kosten om te slaan naar evenredigheid van het nut dat de gemeenschappelijke delen en diensten die deze kosten teweegbrengen, voor elk van de privatieve delen hebben. De partijen kunnen de waarde en het nut als criteria ook combineren.

De bepalingen van deze paragraaf zijn van dwingend recht.)

§ 10. In het geval van § 9 staat het elke mede-eigenaar vrij op zijn kosten aan de gemeenschappelijke zaak veranderingen aan te brengen, mits hij de bestemming daarvan niet wijzigt en aan de rechten van zijn deelgenoten geen afbreuk doet.

AFDELING II. GEDWONGEN MEDE-EIGENDOM VAN GEBOUWEN OF GROEPEN VAN GEBOUWEN.

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.

Art. 577-3.

De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neergelegd in artikel 577-2, § 9, en de bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op ieder gebouw of groep van gebouwen waarvan het eigendomsrecht tussen verschillende personen verdeeld is volgens kavels die elk een gebouwd privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Voornoemde beginselen en bepalingen zijn niet van toepassing indien de aard van de goederen zulks niet rechtvaardigt en alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking.

Ieder gebouw of groep van gebouwen waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte en een reglement van mede-eigendom.

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

De basisakte kan, ingeval de hoofdvereniging bestaat uit twintig kavels of meer, voorzien in de vorming van deelverenigingen per gebouw bij een groep van gebouwen of, ingeval in een gebouw een fysieke verdeling in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, per onderdeel van het gebouw. Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. De artikelen 577-3 en volgende zijn van toepassing op deze deelverenigingen.

Art. 577-4.

§ 1. De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

De basisakte bevat de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden, waarbij voor die bepaling rekening wordt gehouden met de respectieve waarde van deze delen, die wordt bepaald in functie van de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatieve deel, op grond van het met redenen omkleed verslag van een notaris, een landmeter-expert, een architect of een vastgoedmakelaar.

Dit verslag wordt opgenomen in de basisakte.

Het reglement van mede-eigendom moet bevatten :

1° de beschrijving van de rechten en plichten van i edere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten;

2° de met redenen omklede criteria en de berekening swijze van de verdeling van de lasten;

3° de regels betreffende de wijze van bijeenroeping , de werkwijze en de bevoegdheid van de algemene vergadering;

4° de wijze van benoeming van een syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de nadere regels voor de hernieuwing ervan, de nadere regels voor de eventuele opzegging van zijn contract, alsook de uit het einde van zijn opdracht voortvloeiende verplichtingen.

5° de jaarlijkse periode van vijftien dagen waar binnen de gewone algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars plaatsvindt.

§ 2. Indien beslist werd een reglement van orde op te stellen, dan kan dat reglement bij onderhandse akte worden opgemaakt.

§ 3. Ieder beding van de statuten dat het recht beperkt van de mede-eigenaar om het beheer van zijn kavel toe te vertrouwen aan een persoon van zijn keuze, wordt voor niet geschreven gehouden.

§ 4. Ieder beding van de statuten dat de rechtsmacht om geschillen die in verband met de toepassing van deze afdeling zouden rijzen aan één of meer arbiters opdraagt, wordt voor niet geschreven gehouden.

Onderafdeling II. - Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars.

Art. 577-5.

§ 1. De vereniging van mede-eigenaars verkrijgt rechtspersoonlijkheid wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn :

1° het ontstaan van de onverdeeldheid door de overdracht of de toekenning van ten minste een kavel;

2° de overschrijving van de basisakte en van het reglement van mede-eigendom op het hypotheekkantoor. De plannen van het gebouw kunnen daarbij in de vorm van een door de notaris voor eensluidend verklaard afschrift als bijlage worden gevoegd.

Zij draagt de benaming : " vereniging van mede-eigenaars ", gevolgd door de vermeldingen betreffende de ligging van het gebouw of de groep van gebouwen.

Zij heeft haar zetel in het gebouw. Indien het over een groep van gebouwen gaat, moet de basisakte bepalen in welk gebouw de zetel van de vereniging gevestigd is.

Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging.

§ 2. Indien de statuten niet of niet tijdig werden overgeschreven, kan de vereniging van mede-eigenaars zich ten aanzien van derden niet op haar rechtspersoonlijkheid beroepen; deze zijn echter wel gerechtigd ze in te roepen tegen de vereniging.

§ 3. De vereniging van mede-eigenaars kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen.

§ 4. Onverminderd artikel 577-9, § 5, kan de tenuitvoerlegging van beslissingen waarbij de vereniging van mede-eigenaars wordt veroordeeld, worden gedaan op het vermogen van iedere mede-eigenaar naar evenredigheid van zijn aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.

Onderafdeling III. - Organen van de vereniging van mede-eigenaars..

Art. 577-6.

§ 1. Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt deel aan de beraadslagingen.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of conventionele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van mede-eigendom vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom of de deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van mede-eigendom bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht geldig te zijn. De administratieve kosten voor de oproeping voor de algemene vergadering komen ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, tenzij het reglement van mede-eigendom in een langere termijn heeft voorzien.

§ 4. Te allen tijde kunnen één of meer mede-eigenaars, dan wel de raad van mede-eigendom zo er een is, de syndicus de punten meedelen waarvan zij willen dat ze op de agenda van een algemene vergadering worden geplaatst. Die punten worden door de syndicus in aanmerking genomen, overeenkomstig artikel § 3. Kunnen die punten evenwel niet op de agenda van die vergadering worden geplaatst, rekening houdend met de datum waarop de syndicus het verzoek daartoe heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de daaropvolgende algemene vergadering geplaatst.

§ 5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten.

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen.

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn.

§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.

§ 7. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.

De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht.

Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.

§ 8. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de mede-eigenaars die op het ogenblik van de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blancoen de ongeldige stemmen, niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

§ 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden. Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

§ 11. De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan notulen op.

§ 12. De syndicus neemt binnen de dertig dagen na de algemene vergadering de beslissingen bedoeld in de §§ 10 en 11 op in het register bedoeld in artikel 577-10, § 3, en bezorgt deze binnen diezelfde termijn aan de mede-eigenaars en andere syndici. Indien de mede-eigenaar de notulen binnen de gestelde termijn niet heeft ontvangen, stelt hij de syndicus schriftelijk hiervan op de hoogte.

Art. 577-7.

§ 1. De algemene vergadering beslist :

1° bij meerderheid van drie vierden van de stemmen :

a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;

b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van die waarover de syndicus kan beslissen;

c) in elke mede-eigendom omvattende minder dan twintig kavels, met uitzondering van kelders, garages en parkeerplaatsen, over de oprichting en de samenstelling van een raad van mede-eigendom, die enkel kan bestaan uit mede-eigenaars, en die tot taak heeft erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.

Daartoe kan de raad van mede-eigendom, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom.

 

Behoudens de bij wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden kan de raad van mede-eigendom elke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar.

De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak;

d) over het bedrag van de opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is, behalve voor de in artikel 577-8, § 4, 4°, bedoelde daden.

e) mits bijzondere motivering, over de werken aan bepaalde privatieve delen, die, om economische of technische redenen, zullen worden uitgevoerd door de vereniging van mede-eigenaars.

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen :

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

c) over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging;

d) over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden;

e) over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen.

f) over de wijziging van de statuten in functie van artikel 577-3, vierde lid;

g) onverminderd artikel 577-3, vierde lid, over de oprichting van deelverenigingen zonder rechtspersoonlijkheid waarbij deze deelverenigingen enkel beslissingen kunnen voorbereiden met betrekking tot de in de beslissing aangeduide particuliere gemene delen. Deze voorstellen van beslissing dienen te worden bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering.

§ 2. In geval van gehele of gedeeltelijke vernietiging, worden de vergoedingen die in de plaats komen van het vernietigde onroerend goed bij voorrang aangewend voor de heropbouw ervan, indien daartoe beslist wordt.

Onverminderd de vorderingen ingesteld tegen de mede-eigenaar, de bewoner of de derde, die aansprakelijk is voor het schadegeval, zijn de mede-eigenaars verplicht in geval van heropbouw of herstel bij te dragen in de kosten, naar evenredigheid van hun aandeel in de mede-eigendom.

§ 3. Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars beslist over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.

Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.

Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede-eigendom die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.

Art. 577-8.

§ 1. Wanneer de syndicus niet in het reglement van mede-eigendom aangesteld werd, wordt hij benoemd door de eerste algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, bij beslissing van de rechter, op verzoek van iedere mede-eigenaar of van iedere belanghebbende derde.

De bepalingen met betrekking tot de band tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

Indien hij is aangesteld in het reglement van mede-eigendom, neemt zijn mandaat van rechtswege een einde bij de eerste algemene vergadering.

Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat.

§ 2. Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.

Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd.

De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus.

§ 2/1. De Koning bepaalt de procedure voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

§ 3. Indien de betekening niet kan worden gedaan overeenkomstig artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek, geschiedt zij overeenkomstig artikel 38 van dit Wetboek. De aangetekende brief bedoeld in artikel 38, § 1, derde lid, moet dan aan de woonplaats van de syndicus worden gericht.

§ 4. Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht :

3° de beslissingen die de algemene vergadering heeft genomen, uit te voeren en te laten uitvoeren;

4° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

5° het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars te beheren; voor zover als mogelijk dient dit vermogen in zijn geheel geplaatst te worden op diverse rekeningen, waaronder verplicht een afzonderlijke rekening voor het werkkapitaal en een afzonderlijke rekening voor het reservekapitaal; al deze rekeningen moeten op naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geplaatst;

6° de vereniging van mede-eigenaars, zowel in rechte als voor het beheer van de gemeenschappelijke zaken, te vertegenwoordigen. Behoudens andersluidende bepalingen in dit hoofdstuk, wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars;

7° de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577- 11, § 2, over te leggen binnen dertig dagen te rekenen van het verzoek van de notaris;

8° aan elke persoon, die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen om hem in staat te stellen schriftelijk zijn vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren. Deze zullen als zodanig aan de vergadering worden medegedeeld.

De mededeling wordt aangeplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

9° indien zijn mandaat op om het even welke wijzee en einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financiële rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;

10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;

11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet-private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering;

12° desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;

13° ten behoeve van de in artikel 577-7, § 1, 1°, d ), bedoelde mededinging meerdere kostenramingen over te leggen, op grond van een vooraf opgemaakt bestek;

14° aan de gewone algemene vergadering een evaluatierapport voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen;

15° de algemene vergadering vooraf om toestemming te verzoeken voor alle overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus, diens aangestelden, naaste familieleden, bloedverwanten of aanverwanten tot en met de derde graad, dan wel die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) tot in dezelfde graad; hetzelfde geldt voor de overeenkomsten tussen de vereniging van mede-eigenaars en een onderneming waarvan de hierboven vermelde personen eigenaar zijn of in het kapitaal waarvan ze een aandeel bezitten, een onderneming waarin zij directiefuncties of toezichthoudende functies bekleden, dan wel een onderneming waarbij zij als loontrekkende in dienst zijn of waarin zij zijn aangesteld; indien de syndicus een rechtspersoon is, mag hij, zonder daartoe specifiek te zijn gemachtigd bij wege van een beslissing van de algemene vergadering, geen overeenkomst voor rekening van de vereniging van mede-eigenaars sluiten met een onderneming die direct of indirect een aandeel bezit in zijn kapitaal;

16° de lijst en de persoonsgegevens bij te werken van wie gerechtigd is deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, en de mede-eigenaars op hun eerste verzoek en de notaris indien hij de syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de overschrijving van akten die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, de naam, het adres, de gedeelten en de referenties van de kavels van de andere mede-eigenaars te bezorgen;

17° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 577-11, § 5, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

18° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen

§ 5. De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

§ 6. De algemene vergadering kan steeds de syndicus ontslaan. Zij kan hem eveneens, indien zij dit wenselijk acht, een voorlopig syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden.

§ 7. Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.

De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.

§ 8. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het lidmaatschap van de raad van medeeigendom.

Art. 577-8/1.

In elk gebouw of groep van gebouwen omvattende ten minste twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars, wordt ermee belast erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2. Daartoe kan hij, nadat hij de syndicus op de hoogte heeft gebracht, kennis nemen en een kopie maken van alle stukken of documenten die verband houden met het beheer door deze laatste of betrekking hebben op de mede-eigendom. Hij kan, elke andere opdracht of delegatie krijgen, zo de algemene vergadering daar met een meerderheid van drie vierde van de stemmen toe beslist, behoudens de bij de wet aan de syndicus en de algemene vergadering toegekende bevoegdheden. Een door de algemene vergadering verleende opdracht of delegatie mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen en geldt slechts voor één jaar. De raad van mede-eigendom bezorgt de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van zijn taak.

Art. 577-8/2.

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is, wiens verplichtingen en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald.

Onderafdeling IV. - Rechtsvorderingen. - Openbaarheid. - Tegenstelbaarheid en overdracht.

Art. 577-9.

§ 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.

Niettegenstaande artikel 577-5, § 3, heeft de vereniging van mede-eigenaars het recht om, al dan niet samen met een of meer mede-eigenaars, op te treden ter vrijwaring van alle rechten tot uitoefening, erkenning of ontkenning van zakelijke of persoonlijke rechten op de gemeenschappelijke delen, of met betrekking tot het beheer ervan. Zij wordt geacht de hoedanigheid en het vereiste belang te hebben om deze rechten te verdedigen.

De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.

De syndicus stelt de individuele mede-eigenaars en de anderen die het recht hebben om deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering onverwijld in kennis van rechtsvorderingen die door of tegen de vereniging van mede-eigenaars worden ingesteld.

Iedere mede-eigenaar kan echter alle rechtsvorderingen alleen instellen betreffende zijn kavel, na de syndicus daarover te hebben ingelicht die op zijn beurt de andere mede-eigenaars inlicht.

§ 2. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.

Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

§ 3. Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.

§ 4. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.

Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

§ 5. Vanaf het instellen van een van de vorderingen bedoeld in de §§ 3 en 4, en voor zover zijn eis niet afgewezen wordt, is de eiser van iedere aansprakelijkheid bevrijd voor alle schade die zou kunnen voortvloeien uit het ontbreken van een beslissing.

§ 6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen :

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;

2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen , indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

§ 7. Wanneer een minderheid van de mede-eigenaars de algemene vergadering op onrechtmatige wijze belet een beslissing te nemen met de door de wet of de statuten vereiste meerderheid, kan iedere benadeelde mede-eigenaar zich eveneens tot de rechter wenden, zodat deze zich in de plaats van de algemene vergadering stelt en in haar plaats de vereiste beslissing neemt.

§ 8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.

§ 9. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Art. 577-10.

§ 1. De bepalingen van de statuten kunnen rechtstreeks worden tegengesteld door degenen aan wie ze kunnen worden tegengesteld en die houder zijn van een zakelijk of persoonlijk recht op het gebouw in mede-eigendom.

§ 1/1. Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het zakelijk statuut van het privatief deel onverwijld ter kennis van de syndicus.

De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.

§ 2. Het reglement van orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.

De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.

Het reglement van orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

§ 3. De beslissingen van de algemene vergadering worden in een register opgetekend, dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Dit register kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

§ 4. Iedere bepaling van het reglement van orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.

Zij kunnen worden tegengeworpen aan eenieder die houder is van een zakelijk of persoonlijk recht op het onroerend goed in mede-eigendom, en wel onder de volgende voorwaarden :

1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor het verlenen van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht door de verlener wordt gedaan op het tijdstip van de verlening van het recht, van het bestaan van het reglement van orde en van het register bedoeld in § 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief; de verlener is aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de houder van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;

2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen, na het verlenen van het persoonlijk recht of na het ontslaan van het zakelijk recht, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij ter post aangetekende brief.

Die kennisgeving hoeft niet te worden gedaan aan degenen die in de algemene vergadering stemrecht hebben.

Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van orde of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.

De vordering moet binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing worden ingesteld.

Alvorens recht te doen, kan de rechter op verzoek van de aanvrager de schorsing van de betwiste bepaling of beslissing bevelen.

Elk lid van de algemene vergadering van mede-eigenaars is verplicht persoonlijke rechten die hij aan derden op zijn privatieve kavel zou hebben toegestaan, onverwijld ter kennis te brengen van de syndicus.

Art. 577-11.

§ 1. In het vooruitzicht van de overdracht van het eigendomsrecht van een kavel deelt de optredende notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager aan de verkrijger, vóór de ondertekening van de overeenkomst of, in voorkomend geval, van het aankoopbod of van de aankoopbelofte, de volgende inlichtingen en documenten mee, die de syndicus hem op eenvoudig verzoek bezorgt binnen een termijn van vijftien dagen :

1° het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, tweede en derde lid;

2° het bedrag van de eventuele door de overdrager verschuldigde achterstallen;

3° de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten;

4° in voorkomend geval, het overzicht van de hangen de gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom;

5° de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar;

6° een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de overdrager, de partijen in kennis van diens verzuim.

§ 2. In geval van overdracht of van aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder de levenden of wegens overlijden verzoekt de optredende notaris, bij een ter post aangetekende brief, de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars hem de volgende inlichtingen en documenten mee te delen :

1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

2° een staat van de oproepen tot kapitaalinbreng die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars zijn goedgekeurd vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, alsook de kostprijs van de dringende werkzaamheden waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

3° een staat van de kosten verbonden aan het verkrijgen van gemeenschappelijke delen, waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;

4° een staat van de door de vereniging van mede-eig enaars vaststaande verschuldigde bedragen, ten gevolge van geschillen ontstaan vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht.

De documenten vermeld in § 1 worden door de notaris op dezelfde wijze aan de syndicus gevraagd als de nieuwe mede-eigenaar ze nog niet in zijn bezit heeft. De notaris deelt vervolgens deze documenten mee aan de verkrijger.

Indien de syndicus niet antwoordt binnen dertig dagen na het verzoek, stelt de notaris de partijen in kennis van diens verzuim.

Onverminderd andersluidende overeenkomsten tussen partijen inzake de bijdrage in de schuld, draagt de nieuwe mede-eigenaar het bedrag van de in het eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, vermelde schulden. De gewone lasten worden gedragen door de nieuwe mede-eigenaar vanaf de dag waarop hij effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen.

Bij een overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht is de verkrijger evenwel verplicht tot betaling van de buitengewone lasten en de oproepen tot kapitaalinbreng waartoe de algemene vergadering van de mede-eigenaars heeft besloten, indien deze heeft plaatsgehad tussen het sluiten van de overeenkomst en het verlijden van de authentieke akte en indien hij over een volmacht beschikte om aan de algemene vergadering deel te nemen.

§ 3. In geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht op een privatieve kavel, deelt de optredende notaris aan de syndicus mee op welke dag de akte wordt verleden, alsook de identificatie van de betrokken privatieve kavel en de identiteit en het huidige en in voorkomend geval ook het nieuwe adres van de betrokken personen.

§ 4. De kosten voor de mededeling van de krachtens §§ 1 en 2 te verstrekken informatie worden gedragen door de overdragende mede-eigenaar.

§ 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel :

1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij niet effectief gebruik heeft gemaakt van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld;

2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.

Onder « werkkapitaal » wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

Onder « reservekapitaal » wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking.

Art. 577-11/1.

Bij de ondertekening van de authentieke akte moet de optredende notaris de door de overdrager verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten van de prijs van de overdracht afhouden. De optredende notaris betaalt echter eerst de bevoorrechte, de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers die hem kennis hebben gegeven van een derdenbeslag of een overdracht van schuldvordering.

Indien de overdrager deze achterstallen betwist, brengt de optredende notaris binnen drie werkdagen na het verlijden van de authentieke akte ter vaststelling van de overdracht de syndicus daarvan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte.

Bij ontstentenis van kennisgeving van een bewarend beslag of van een uitvoerend beslag binnen twintig werkdagn na het verlijden van voormelde akte, kan de notaris rechtsgeldig het bedrag van de achterstallen aan de overdrager betalen.

Art. 577-11/2.

Een mede-eigenaar kan, op zijn verzoek, een vertaling verkrijgen van elk document met betrekking tot de mede-eigendom uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars, indien de bedoelde vertaling dient te gebeuren naar de taal of een van de talen van het taalgebied waarin het gebouw of de groep van gebouwen gelegen zijn.

De syndicus draagt er zorg voor dat deze vertaling binnen een redelijke termijn ter beschikking wordt gesteld.

De kosten van de vertaling zijn ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

Onderafdeling V. - Ontbinding en vereffening.

Art. 577-12.

De vereniging van mede-eigenaars is ontbonden vanaf het ogenblik dat, om welke reden ook, de onverdeeldheid ophoudt te bestaan.

De enkele vernietiging, zelfs volledig, van het gebouw of van de groep van gebouwen heeft niet de ontbinding van de vereniging tot gevolg.

De algemene vergadering van mede-eigenaars kan de vereniging alleen ontbinden bij eenparigheid van stemmen van alle mede-eigenaars. Deze beslissing wordt bij authentieke akte vastgesteld.

De rechter spreekt de ontbinding van de vereniging van mede-eigenaars uit, op verzoek van iedere belanghebbende die een gegronde reden kan aanvoeren.

Art. 577-13.

§ 1. De vereniging van mede-eigenaars wordt, na haar ontbinding, geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Alle stukken uitgaande van een ontbonden vereniging van mede-eigenaars vermelden dat zij in vereffening is.

§ 2. Voor zover niet anders is bepaald in de statuten of in een overeenkomst, bepaalt de algemene vergadering van mede-eigenaars de wijze van vereffening en wijst zij één of meer vereffenaars aan.

Indien de algemene vergadering nalaat die personen aan te wijzen, wordt de syndicus belast met de vereffening van de vereniging.

§ 3. De artikelen 186 tot 188, 190 tot 195, § 1, en 57 van het Wetboek van vennootschappen zijn van toepassing op de vereffening van de vereniging van mede-eigenaars.

§ 4. De afsluiting van de vereffening wordt bij een notariële akte vastgelegd, die overgeschreven wordt op het hypotheekkantoor.

De akte bevat :

1° de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vereniging van mede-eigenaars gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard;

2° de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan mede-eigenaars toekomen en die hen niet konden worden overhandigd.

§ 5. Alle rechtsvorderingen tegen de mede-eigenaars, de verenigingen van mede-eigenaars, de syndicus en de vereffenaars verjaren door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de overschrijving voorgeschreven in § 4.

Art. 577-13/1.

De akten in verband met de gemeenschappelijke delen die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851 op het hypotheekkantoor worden overgeschreven, worden uitsluitend overgeschreven op naam van de vereniging van mede-eigenaars.

Onderafdeling VI. - Dwingend karakter

Art. 577-14.

De bepalingen van deze afdeling zijn van dwingend recht.

De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

OVERGANGSBEPALING

(Art 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken, B.S., 28 juni 2010)

§ 1. Deze wet is vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad van toepassing op elk gebouw of groep van gebouwen die beantwoorden aan de in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde voorwaarden.

In afwijking van het eerste lid, is artikel 3, letters A) en B), slechts van toepassing op de gebouwen of groepen van gebouwen waarvan de verdeling van het eigendomsrecht op de privatieve kavels, zoals bedoeld in artikel 577-3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gebeurt na de inwerkingtreding van deze wet.

§ 2. De syndicus bedoeld in artikel 577-4, § 1, derde lid, 4° van hetzelfde Wetboek legt binnen zesendertig maanden na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577- 14 van hetzelfde Wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist. Indien een authentieke akte wordt verleden, zal de hypothecaire publiciteit van deze akte uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars.

§ 3. Behoudens wat de statuten betreft, is het recht van de mede-eigenaar om een vertaling te krijgen van de documenten van de vereniging van mede-eigenaars overeenkomstig artikel 577-11/2 van hetzelfde Wetboek slechts van toepassing op de documenten die worden opgesteld na de inwerkingtreding van deze wet.

Oog op de actualiteit

Wetswijzigingen, veranderende regelgeving, handige weetjes en tips & tricks: hier lees je steeds de laatste updates over de wereld van de mede-eigendom. Heb je een vraag over een specifiek onderwerp? Dan staat het team van Deels voor je klaar, 24u/24 en 7/7.

Nood aan goed beheer?
Kies voor deels.

Maak een afspraak Bel ons op via 03 808 04 08